STRUČNI RAD

Na Odjelu za internu medicinu liječimo široku paletu bolesnih stanja s područja interne medicine i neurologije. Najteže bolesnike liječimo u Jedinici intenzivne terapije, gdje pružamo skrb kritično bolesnima.

U okviru Odjela za internu medicinu djeluju različite djelatnosti i jedinice koje nude ambulantnu, dijagnostičku i bolničku zdravstvenu skrb pacijenata.

Za dijagnostiku i liječenje na Odjelu za internu medicinu na raspolaganju su i moderne radiološke pretrage – CT pretraga, MR pretraga (uključujući CT koronarnih arterija, MR holangiopankreatikografiju…), koje obavlja Radiološka djelatnost i potpora Djelatnosti patologije i citologije, Laboratorija za kliničku kemiju i hematologiju te Djelatnosti za nuklearnu medicinu.

Na odjelu za internu medicinu provodi se i zdravstveni odgoj i edukacija pacijenata i rodbine.