ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Začeci ginekološko-porodničkog odjela sežu u 1954. godinu. Ginekološko-porodnički odjel djelovao je u samostanu u Santorijevoj ulici u Kopru. Godine 1997. preselili smo se u nove prostore Opće bolnice Izola zajedno s pedijatrijskim odjelom i djelatnošću patocitologije.

Metoda Štrekelj, mag. zdr. neg.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODJELA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Tajništvo

TAJNIŠTVO ODJELA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO