STRUČNI RAD

Odjel medicinskih službi obuhvaća četiri djelatnosti koje sa svojim uslugama omogućuju kvalitetan rad kliničkim odjelima u bolnici.

RADIOLOŠKA DJELATNOST

Obavlja se dijagnostičko snimanje svih organa i organskih sustava tehnikama klasičnih rendgenskih snimanja, ultrazvučni pregledi, snimanje kompjutorskom tomografijom i magnetskom rezonancom te niz postupaka intervencijske radiologije (biopsija tankom i debelom iglom, drenaža, neki postupci vaskularne i intervencijske radiologije).

DJELATNOST NUKLEARNE MEDICINE

Obavlja se slikovna dijagnostika, specijalistička ambulanta – ambulanta za štitnjaču, laboratorijska djelatnost – hormonski laboratorij i radiofarmacija.

DJELATNOST PATOLOGIJE I CITOLOGIJE

Dijagnostička služba i obrada svih bolesnih stanja koja se liječe u Općoj bolnici Izola. Uzorci za rijetke i specijalističke pretrage kao što su određivanje hormonskih receptora i HER 2 kod karcinoma dojke, KRAS kod karcinoma crijeva i rijetka imunohistokemijska bojenja šalju se na Medicinski fakultet i Onkološki institut u Ljubljanu, a uzorci za EGRF kod adenokarcinoma pluća na Golnik.

LABORATORIJ ZA KLINIČKU KEMIJU I HEMATOLOGIJU

Osnovna je djelatnost obavljanje mnogobrojnih pretraga iz područja opće biokemije, imunokemije, hematologije, koagulacije i alergologije u različitim biološkim uzorcima – u krvi, serumu, plazmi, urinu, fecesu, likvoru, punktatima te ostalim sekretima, što određuje pojam »laboratorijska medicina«.

Djelatnost pruža usluge za potrebe bolnice i specijalističkih ambulanta bolnice, a u manjoj mjeri i za vanjske naručitelje i samoplatitelje.