Odjel medicinskih službi

mag. Edvina Gregorič, dr. med.

PREDSTOJNICA ODJELA MEDICINSKIH SLUŽBI

Tajništvo