CENTAR ZA HITNU MEDICINU IZOLA (CHMI)

CZHMI radi 24/7 – sve dane u godini.