Centar za hitnu medicinu Izola (CHMI)

Centar za hitnu medicinu Izola (CHMI) odjel je Opće bolnice Izola koji objedinjuje sekundarnu ambulantnu specijalističku obradu hitnih stanja. Osnovan je 22. 2. 2013. Osnivanje odjela provodilo se prema planovima Ministarstva za zdravlje o reorganizaciji hitne službe u Sloveniji. Ti planovi predviđaju i osnivanje hitnih centara svih općih bolnica u Sloveniji.

Centar za hitnu medicinu Izola (CHMI) ulaže napore u uspostavu i stalna poboljšanja sustava obrade pacijenata s hitnim stanjem koji bi pružao najveći stupanj stručne izvrsnosti, sigurnosti, učinkovitosti i racionalnosti dijagnostike te liječenja hitnih stanja. Takav sustav čine unaprijed određeni procesi kliničkog rada, jasne odgovornosti i stručna kompetentnost zaposlenika, sustav dokumentiranja obavljenog posla, sustav upravljanja materijalnim i ljudskim resursima te nadzor nad kvalitetom rada i kliničkim rizicima.

Pacijenti koji zahtijevaju pregled u hitnim ambulantama, a njihova stanja prema medicinskim kriterijima nisu hitna bit će obrađeni kao samoplatitelji.

asist. Peter Golob, dr. med.

PREDSTOJNIK CENTRA ZA HITNU MEDICINU IZOLA

Mirsada Osmani, dipl. m. s.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA CENTRA ZA HITNU MEDICINU IZOLA

Tajništvo