Porodna epiduralna analgezija

SPOŠTOVANE NOSEČNICE

V sodelovanju s Šolami za starše ZD Koper, Izola in Lucija organiziramo ogled in predstavitev Porodnišnice Izola v naslednjih terminih:

  • v ponedeljek, 02.09.2019 ob 13 uri,
  • v ponedeljek, 07.10.2019 ob 13. uri,
  • v ponedeljek, 04.11.2019 ob 13. uri,
  • v ponedeljek, 02.12.2019 ob 13 uri,
  • v ponedeljek, 06.01.2020 ob 13.uri.

Nosečnice se zberejo v sejni sobi v 4. nadstropju  Splošne bolnišnice Izola. Organizirano bo predavanje o porodu, po predavanju bo sledil ogled porodnišnice v spremstvu babice. Za zainteresirane nosečnice organiziramo predavanje anesteziologa o epiduralni porodni analgeziji v sejni sobi v 4. nadstropju:

  • v torek, 03.09.2019 ob 13.30 uri,
  • v torek, 08.10.2019 ob 13.30 uri,
  • v torek, 05.11.2019 ob 13.30 uri,
  • v torek, 03.12.2019 ob 13.30 uri,
  • v torek, 07.01.2020 ob 13.30 uri.

Za nosečnice, ki so že rodile z epiduralno analgezijo predavanje ni obvezno. Obvezen je individualni  pregled in pogovor z anesteziologom. Na pregled se naročite od ponedeljka do petka med 8-12 uro, na tel. številko: 05 6606468.

Izola, 13.06.2019

Džinić Aleksandra, dipl.babica                                                Andreja Komac, dr. med
odgovorna medic.sestra                                                          vodja dejavnosti  

PORODNA EPIDURALNA ANALGEZIJA