Čezmejni projekt NEX AID, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija