17.10.2018

TISKOVNA KONFERENCA IN »KICK-OFF« SESTANEK PROJEKTA EMERGENCY EuroRegion

V sredo, 3. oktobra 2018 smo v Splošni bolnišnici Izola izvedli novinarsko konferenco projekta »Celovit pristop k izboljšanju urgentne medicinske službe na čezmejnem območju« z akronimom EMERGENCY EuroRegion, ki je bil odobren v okviru tretjega roka javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Dvoletni projekt je s projektnimi aktivnostmi pričel 1. september 2018.

Tiskovno konferenco je organizirala Splošna bolnišnica Izola v vlogi vodilnega projektnega partnerja. Zbranim novinarjem so vsebino projekta predstavili vodja projekta, dr. Katja Štrancar Fatur, direktor Splošne bolnišnice Izola, mag. Radivoj Nardin, predstojnik Urgentnega centra Izola, asist. Peter Golob, namestnik direktorice Opće bolnice Pula, Ivica Fedel, namestnica direktorja Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Gordana Antić in Boris Erjavec iz Reševalne službe slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola.

Čezmejno območje Istarske županije in Obalno-kraške regije predstavlja izvajalcem urgentne medicinske službe izziv, kako zagotoviti kvalitetno in hitro storitev urgentne medicinske službe za vse prebivalce čezmejnega območja. Sodelovanja med zdravstvenimi inštitucijami s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju žal ni. Potencial za institucionalno čezmejno sodelovanje na področju urgentne medicinske službe je neizkoriščen, zato je glavni skupni cilj projekta EMERGENCY EuroRegion vzpostavitev trajne mreže ključnih zdravstvenih institucij s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju. Mrežo bodo sestavljali Splošna bolnišnica Izola, Zavod za hitno medicinu Istarske županije, Opća bolnica Pula in Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola.

Istega dne smo izvedli tudi „kick-off“ sestanek projektnega partnerstva, na katerem so bile glavne teme vzpostavitev upravljavske strukture projekta, načrtovane aktivnosti ter dosežki posameznih Delovnih sklopov in poročanje o napredku projekta. Na sestanku je bila aktivna tudi predstavnica Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, gospa Mateja Topolovec Malarić, ki je partnerskim institucijam pojasnila določena pravila programa glede poročanje in izvajanja projektnih aktivnosti.

Poleg Splošne bolnišnice Izola (vodilni partner, SI) pri izvajanju projekta sodelujejo še trije projektni partnerji: Opća bolnica Pula (HR), Zavod za hitnu medicinu Istarske županije (HR) in Zdravstveni dom Izola (SI).

V vlogi pridruženih partnerjev na projektu sodelujejo še Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper – Capodistria, , Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Područna služba Pazin, Grad Umag – Citta di Umago, in Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.

Celokupni maksimalno upravičen budget projekta EMERGENCY EuroRegion znaša 938.486,76 EUR, od tega 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 15% predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.