Rok: 03.12.2018 Javna naročila

NMV 089/RN-18 Nakup inštrumentarija

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Nakup inštrumentarija«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer: ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 3.12.2018 do 10:00 ure.Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.12.2018 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Naročnik je podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj in sicer do 27.11.2018 do 10.00 ure.