Rok: 17.10.2018 Javna naročila

NMV 082/RN-18 Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za kardiološko rehabilitacijo

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje opreme za kardiološko rehabilitacijo«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 17.10.2018 do 10:00 ure.