Rok: 10.12.2018 Javna naročila

NMV 073/RN-18 Zamenjava dvigal v SB Izola

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Zamenjava dvigal v SB Izola«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb in sicer: ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 10.12.2018 do 10:00 ure.Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12.2018 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

    Naročnik je podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj in sicer do 4.12.2018 do 10.00 ure.