Rok: 22.07.2019 Javna naročila

NMV 039/RN-19 Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 22.7.2019  do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.7.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.