Rok: 03.12.2018 Zbiranje ponudb

(N 098/RN) Storitev izvajanja kurirske dejavnosti za obdobje 12 mesecev

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: povpraševanje za storitev kurirske dejavnosti za obdobje 12 mesecev

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Storitev izvajanja kurirske dejavnosti za obdobje 12 mesecev« po priloženih zahtevah.

  • Ocenjena vrednost naročila je 17.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 3.12.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

 O izbiri bo ponudnik obveščen po pošti.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 098/RN-18

Storitev izvajanja kurirske dejavnosti.

  ali na e-mail naslov:

 javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .