Rok: 12.11.2018 Zbiranje ponudb

(N 095/RN-18) Dobava parafinskega centra za dejavnost patologije

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo parafinskega centra za dejavnost patologije

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava parafinskega centra za dejavnost patologije« po priloženih zahtevah.

  • Ocenjena vrednost naročila je pod 11.000,00 EUR brez DDV-ja.
  • Rok za sprejem ponudb je 12.11.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 095/RN-18

Dobava parafinskega centra za dejavnost patologije

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .