Rok: 16.11.2018 Zbiranje ponudb

(N 094/RN-18) Izgradnja krožišča na južni dostopni cesti v SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za izgradnjo krožišča na južni dostopni cesti v SBI

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izgradnja krožišča na južni dostopni cesti v SBI«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 38.500,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 16.11.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 094/RN-18

Izgradnja krožišča na južni dostopni cesti v SBI

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .