Rok: 14.11.2018 Zbiranje ponudb

(N 093/RN-18) Izvedba tečajev Dodatnih postopkov oživljanja otrok (Advanced Pediatric Life Support – APLS) po licenci Skupine za dodatne postopke oživljanja iz Manchestra (Advanced Life Suppot Group iz Manchestra)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: »Izvedba tečajev Dodatnih postopkov oživljanja otrok (Advanced Pediatric Life Support – APLS) po licenci Skupine za dodatne postopke oživljanja iz Manchestra (Advanced Life Suppot Group iz Manchestra)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev »Izvedba tečajev Dodatnih postopkov oživljanja otrok (Advanced Pediatric Life Support – APLS) po licenci Skupine za dodatne postopke oživljanja iz Manchestra (Advanced Life Suppot Group iz Manchestra)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

  •  Ocenjena vrednost naročila je 2.750,00 eur brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 14.11.2018 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za storitev »Izvedba tečajev Dodatnih postopkov oživljanja otrok (Advanced Pediatric Life Support – APLS) po licenci Skupine za dodatne postopke oživljanja iz Manchestra (Advanced Life Suppot Group iz Manchestra)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .