Rok: 14.11.2018 Zbiranje ponudb

(N 092/RN-18) Najem laserja za dejavnost vaskularne kirurgije ter sukcesivna dobava fiber za obdobje šest (6) mesecev

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

ZADEVA: Najem laserja za dejavnost vaskularne kirurgije ter sukcesivna dobava fiber za obdobje šest (6) mesecev

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Najem laserja za dejavnost vaskularne kirurgije ter sukcesivna dobava fiber za obdobje šest (6) mesecev«

  • Ocenjena vrednost naročila je 10.000,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 14.11.2018 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila prvega obroka za najem aparata je 30 dni po prejemu računa, naslednjih 5 obrokov v zaporednih mesečnih intervalih.

Rok plačila za sukcesivno dobavo fiber je 30 dni po prejemu vsakokratnega računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 092/RN-18

Najem laserja za dejavnost vaskularne kirurgije ter sukcesivna dobava fiber za obdobje šest (6) mesecev

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .