Rok: 25.10.2018 Zbiranje ponudb

(N 088/RN-18) Izvedba storitve Bobath osnovni tečaj za odrasle v sklopu projekta MEMORI-net, Program sodelovanja V-A Italija -Slovenija 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izvedba storitve Bobath osnovni tečaj za odrasle v sklopu projekta MEMORI-net, Program sodelovanja V-A Italija -Slovenija 2014-2020

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izvedbo storitve Bobath osnovni tečaj za odrasle v sklopu projekta MEMORI-net, Program sodelovanja V-A Italija -Slovenija 2014-2020«.

Ocenjena vrednost naročila je 1.230,00 EUR brez DDV.

– Rok za sprejem ponudb je 25.10.2018 do 10.00 ure.

– Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 088/RN-18

Izvedba storitve Bobath osnovni tečaj za odrasle v sklopu projekta MEMORI-net, Program sodelovanja V-A Italija -Slovenija 2014-2020

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .