Rok: 16.12.2018 Zbiranje ponudb

(N 087/RN-18) Najem dializnih aparatov: 5 kos za obdobje dvanajst (12) mesecev

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Najem dializnih aparatov: 5 kos za obdobje dvanajst (12) mesecev – PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PONUDB

 Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Najem dializnih aparatov: 5 kos za obdobje dvanajst (12) mesecev«

  • Ocenjena vrednost naročila je 10.000,00 EUR brez DDV.
  • NAROČNIK PODALJŠUJE ROK ZA ODDAJO PONUDB. Podaljšan rok  za sprejem ponudb je 16.12.2018 do 15:00 ure.

Pričakovani rok plačila prvega obroka je 30 dni po prejemu računa, naslednjih 11 obrokov v zaporednih mesečnih intervalih

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 ”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 087/RN-18

Najem dializnih aparatov: 5 kos za obdobje dvanajst (12) mesecev

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .