Rok: 25.10.2018 Zbiranje ponudb

( N 086/RN-18) Dobava računalnikov: 30 kos

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo računalnikov: 30 kos

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava računalnikov: 30 kos« po priloženih zahtevah.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je dne 19.10.2018 objavil spremembo povpraševanja in sicer v delu, ki se nanaša na zahteve naročnika. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike , da svojo ponudbo oddajo skladno s Povpraševanjem N 086 sprememba z dne 19.10.2018.

  • Ocenjena vrednost naročila je pod 18.850,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 25.10.2016 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 086/RN-18

Dobava računalnikov: 30 kos

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .