Rok: 14.11.2018 Zbiranje ponudb

(N 081/RN-18) Dobava treh (3) električnih prsnih črpalk

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo treh (3) električnih prsnih črpalk

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava treh (3) električnih prsnih črpalk« po priloženih zahtevah.

  • Ocenjena vrednost naročila je 4.650,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 14.11.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 081/RN-18

Dobava treh (3) električnih prsnih črpalk

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .