Rok: 17.10.2018 Zbiranje ponudb

(N 079/RN-18) Izvedba storitve »Tečaj urgentnega ultrazvoka združenja The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound (WINFOCUS)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izvedba storitve »Tečaj urgentnega ultrazvoka združenja The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound (WINFOCUS)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo storitve »Tečaj urgentnega ultrazvoka združenja The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound (WINFOCUS)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

  • ocenjena vrednost naročila je 9.200,00 eur brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 17.10.2018 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za »Tečaj urgentnega ultrazvoka združenja The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound (WINFOCUS)« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .