Rok: 09.10.2018 Zbiranje ponudb

(N 074/RN-18) Dobava računalniške opreme za potrebe radiologije

 

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo računalniške opreme za potrebe radiologije

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Dobava računalniške opreme za potrebe radiologije po priloženih zahtevah.

Skupna ocenjena vrednost naročila je 12.000,00 EUR brez DDV.

– SKLOP 1: 8.000,00 EUR brez DDV

– SKLOP 2: 4.000,00 EUR brez DDV

  • Rok za sprejem ponudb je 9.10.2018 do 10:00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  •  Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 074/RN-18

Dobava računalniške opreme za potrebe radiologije

ali na e-mail naslov:

javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .