Rok: 18.06.2019 Zbiranje ponudb

(N 040/RN-19) Izvedba storitev za potrebe svečanega dogodka »OTVORITEV HELIPORTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

ZADEVA: Izvedba storitev za potrebe svečanega dogodka »OTVORITEV HELIPORTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 

Spoštovani,

 

vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo storitev za potrebe svečanega dogodka »OTVORITEV HELIPORTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 

Skupna ocenjena vrednost vseh sklopov naročila je 1.950,00 eur  brez DDV.

(   SKLOP 1: 650,00 eur,   SKLOP 2:  180,00 eur,   SKLOP 3: 600,00 eur,    SKLOP 4: 245,00 eur,   SKLOP 5: 275,00 eur brez DDV )

 

Rok za sprejem ponudb je 18.6. 2019 do 10.00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za »Izvedba storitev za potrebe svečanega dogodka »OTVORITEV HELIPORTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«

 

ali na e-mail naslov: nabava.prodaja@sb-izola.si .