Rok: 27.05.2019 Zbiranje ponudb

(N 037/RN-19) Dobava računalniških monitorjev 20 kos

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo računalniških monitorjev 20 kos

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava računalniških monitorjev 20 kos«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je pod 3.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 27.5.2019 do 8:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pojajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 037/RN-19

Dobava računalniških monitorjev 20 kos

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .