Rok: 30.05.2019 Zbiranje ponudb

(N 034/RN-19) Dobava mešalca za izdelavo poltrdnih farmacevtskih oblik

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo mešalca za izdelavo poltrdnih farmacevtskih oblik

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava mešalca za izdelavo poltrdnih farmacevtskih oblik«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je 1.850,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 30.5.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 034/RN-19
Dobava mešalca za izdelavo poltrdnih farmacevtskih oblik

ali na e-mail naslov:

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si .