Rok: 23.04.2019 Zbiranje ponudb

(N 031/RN-19) Ureditev zemeljskih teras na južni strani SBI

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za ureditev zemeljskih teras na južni strani SBI

 

Spoštovani!

 Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Ureditev zemeljskih teras na južni strani SBI«.

 – Ocenjena vrednost naročila je 9.000,00 EUR brez DDV.

– Rok za sprejem ponudb je 23.04.2019 do 10.00 ure.

– Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor je najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 031/RN-19
Ureditev zemeljskih teras na južni strani SBI

ali na e-mail naslov:

odseka za nabavo: nabava.prodaja@sbi-izola.si .