Rok: 22.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 025/RN-19) Izdelava PZI-ja za ureditev obstoječega stikalnega bloka v energetskem prostoru za predvideno otroško urgenco

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izdelava PZI-ja za ureditev obstoječega stikalnega bloka v energetskem prostoru  za predvideno otroško urgenco

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za »Izdelava PZI-ja za ureditev obstoječega stikalnega bloka v energetskem prostoru  za predvideno otroško urgenco«.

Ocenjena vrednost naročila je 1.500,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 22.3.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

‘PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 025/RN-19
Izdelava PZI-ja za ureditev obstoječega stikalnega bloka v energetskem prostoru  za predvideno otroško urgenco

ali na e-mail naslov:

odseka za nabavo : nabava.prodaja@sb-izola.si .