Rok: 19.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 022/RN-19) Dobava dveh termostatov za mikrobiološke preiskave

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo dveh termostatov za sušenje histoloških preparatov

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava dveh termostatov za mikrobiološke preiskave«  po priloženih zahtevah.

Ocenjena vrednost naročila je 5.000,00 EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 19.3.2019 do 10:00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Ponudnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Javna naročila, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
Ponudba za N 022/RN-19
Dobava dveh termostatov za sušenje histoloških preparatov
ali na e-mail naslov:
javna naročila: javna.narocila@sb-izola.si .

PRILOGA:

  • V priponki