Rok: 03.04.2019 Zbiranje ponudb

(N 021/RN-19) Dobava digitalnega dermatoskopa

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

 

 

ZADEVA: Povpraševanje za dobavo digitalnega dermatoskopa

 

Spoštovani!

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za  »Dobava digitalnega dermatoskopa«  po priloženih zahtevah.

 

Ocenjena vrednost naročila je pod 19.500,00 EUR brez DDV-ja.

 

Rok za sprejem ponudb je 3.4.2019 do 10:00 ure.

Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

 

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena.

 

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

 

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 021/RN-19

Dobava digitalnega dermatoskopa

 

ali na e-mail naslov:

 

odsek za nabavo: nabava.prodaja@sb-izola.si