Rok: 26.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 020/RN-19) Izdelava priročnika, usposabljanje zaposlenih in pridobitev obratovalnega dovoljenja za heliport v SBI « za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA:  Zbiranje ponudb za storitev »Izdelava priročnika, usposabljanje zaposlenih in pridobitev obratovalnega dovoljenja za heliport v SBI  « za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Spoštovani,
vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev »Izdelavo priročnika, usposabljanje zaposlenih in pridobitev obratovalnega dovoljenja za heliport v SBI za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Ocenjena vrednost naročila je 10.000,00 eur  brez DDV.
Rok za sprejem ponudb je 26.3.2019 do 10.00 ure.
Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”
»Izdelava priročnika, usposabljanje zaposlenih in pridobitev obratovalnega dovoljenja za heliport v SBI, za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020
ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .