Rok: 15.03.2019 Zbiranje ponudb

(N 019/RN-19) Nakup tematske fizioterapevtske opreme »VOZIČKI ZA POMOČ PRI HOJI BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI « za potrebe projekta MEMORI-net, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Nakup tematske fizioterapevtske opreme »VOZIČKI ZA POMOČ PRI HOJI BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI « za potrebe projekta MEMORI-net, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za »Nakup tematske fizioterapevtske opreme »VOZIČKI ZA POMOČ PRI HOJI BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI « za potrebe projekta MEMORI-net«.

  • Ocenjena vrednost naročila je 1.700,00 EUR brez DDV.
  • Rok za sprejem ponudb je 15.3.2019 do 10.00 ure.
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
  • Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.
  • Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za N 019/RN-19

 Nakup tematske fizioterapevtske opreme »VOZIČKI ZA POMOČ PRI HOJI BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI « za potrebe projekta MEMORI-net,

ali

na e-mail naslov: nabava.prodaja@sb-izola.si .