Rok: 20.12.2018 Javna naročila

JN 090/RN-18 Sukcesivna dobava materiala za patologijo

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo materiala za patologijo«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 20.12.2018 do 10:00 ure.