Rok: 13.05.2019 Javna naročila

JN 027/RN-19 Sukcesivna dobava materiala za patologijo – ponovitev

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo materiala za patologijo – ponovitev«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 13.5.2019 do 15:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.5.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.