Rok: 17.05.2019

JN 013/RN-19 Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Dobavo, montažo in vzdrževanje endoskopske opreme«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 17.5.2019 do 10:00 ure.
  • Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17.5.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.