Rok: 31.05.2019 Javna naročila

JN 002/RN-19 Sukcesivna dobava potrošnega materiala za sterilizacijo

V skladu z ZJN-3 vas vabimo k oddaji ponudbe za »Sukcesivno dobavo potrošnega materiala za sterilizacijo«.

  • Ponudbo oddate v skladu s predloženo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
  • Vsa vprašanja postavljate preko portala Javnih naročil RS.
  • Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 31.5.2019 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31.5.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2