Rok: 24.10.2018 Zbiranje ponudb

(N 084/RN-18) Izvedba storitve treh različnih tečajev za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Vsem potencialnim dobaviteljem / izvajalcem

ZADEVA: Izvedba storitve treh različnih tečajev za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

 Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo storitve treh različnih tečajev za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

  • Skupna ocenjena vrednost naročila je 35.500,00 eur brez DDV

– SKLOP 1:   6.800,00 eur

– SKLOP 2:  23.700,00 eur

– SKLOP 3:   5.000,00 eur

  •  Rok za sprejem ponudb je 17.10.2018 do 10.00 ure.
  • Podaljšan rok za sprejem ponudb je 24.10.2018 do 10.00 ure
  • Pričakovani rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb.

Merilo za izbor: najnižja cena

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov »SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Odsek za nabavo, Polje 40, 6310 IZOLA« z oznako:

”PONUDBA – NE ODPIRAJ”

Ponudba za izvedbo treh različnih tečajev za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

ali na e-mail naslov: javna.narocila@sb-izola.si .