SBI - Organiziranost
 
SLOVENSKO
 
A-Ž ISKALNIK
 
 
PREDSTAVITEV SBI BOLNIKI OBISKOVALCI ZA JAVNOST ODDELKI IN ZDR. SLUŽBE INTEGRAID  
 
 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
Polje 40, 6310 Izola-Isola, SLOVENIJA
Telefon: +386 5 6606 000
Fax: +386 5 6606 305
E-naslov: info@sb-izola.si
 
Domov / Predstavitev SBI / Organiziranost A+ / A- / Print

Ustanovitelj

Ustanovitelj je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Ustanovitveni akt: 

S K L E P O PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA V JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD, vsebuje naslednje sklepe Vlade Republike Slovenije:

 • sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/19-8 z dne 14. 4. 1994,
 • sklep Vlade RS št. 022-03/93-3/30-8 z dne 15. 2. 1996,
 • sklep Vlade RS št. 510-10/99-1 (S) z dne 21. 10. 1999,
 • sklep Vlade RS št. 510-10/99-2 (S) z dne 16. 12. 1999, 
 • sklep Vlade RS št. 01403-31/2005/4 z dne 5. 7. 2005,
 • sklep Vlade RS št. 01403-182/2008/5 z dne 9. 12. 2008 in
 • sklep Vlade RS št. 01403-156/2009/4 z dne 24. 11. 2009.

Vodstvo

 • V.D. direktorja zavoda: mag. Radivoj Nardin (radivoj.nardin@sb-izola.si)
 • Strokovni direktor: Felice Žiža, dr. med. (felice.ziza@sb-izola.si)
 • Pomočnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo: mag. Dragica Blatnik, dipl. m. s. (dragica.blatnik@sb-izola.si)

Strokovni svet (5 spodaj naštetih predstojnikov, strokovni direktor in pomočnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo).

Svet zavoda je sestavljen iz 7 članov:

 • 4 člani – imenuje ustanovitelj SBI
 • 1 član – izvoljeni zaposleni SBI
 • 1 član – imenuje ga MO Koper
 • 1 član – imenuje ga ZZZS

Oddelki

Dokumenti

Ustanovitveni akt Splošne bolnišnice Izola - neuradni čistopis.pdf
Organigram SBI, september 2012.pdf
Statut JZZ Splošne bolnišnice Izola, čistopis 22 2 2013.pdf
 
  Splošna bolnišnica Izola   Kontakt   Pravno obvestilo   Avtorji  
 
Splošna bolnišnica Izola je v okviru Programa Območje Alp
(Alpine Space Programme) vključena v projekt Alias,
ki ga delno financira Sklad za regionalni razvoj Evropske Unije (ESRR)